Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
EN RO

Special Issue No. 1

Special Issue No. 1

 

You can search for articles in the archive below, by the year or issue number. You can also search by keywords or author name using the search engine.

Editor: SC Research Publishing SRL

ISSN (online): 2458-0341

ISSN–L 2458-0341

 Creative Commons License
Junior Scientific Researcher is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Numărul Special 1 (Vol. III) este dedicat Managementului Educațional. Descarcati numarul revistei (click aici). 

 Cuprins

ROLUL MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ÎN ROMÂNIA

Autor: Sarivan George-Ovidiu

pp.  3-7

LEADER VS. MANAGER - LIDER VERSUS MANAGER – PRINCIPALELE ASPECTE DISTINCTIVE

Autor: Frățila Marius

pp.8-13

MANAGEMENTUL PERFORMANȚELOR ELEVILOR LA TESTELE INTERNAȚIONALE

Autor: Proșcan Laura – Felicia

pp.14-22

CALITATEA ȘI COMPETENȚELE MANAGERIALE ÎN ÎNVǍȚǍMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Autor: Braguţă Violeta

pp.23-29

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

Autor: Cristian Mihaela

pp.30-36

MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL MODERN

Autor: Nedelcu Steluța

pp.37-44

COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Autor: Rusănescu Alina Gabriela

pp.45-51

PERSONALITATEA MANAGERULUI DE ȘCOALĂ

Autor: Ciorăscu Camelia

pp.52-56

PROBLEME ŞI SOLUŢII ȊN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Autor: SFETCU MARIA

pp.57-63

MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE

Autor: GABI IOANA

pp.64-68

REPERE ALE MANAGEMENTULUI EDUCATIONAL

Autor: Bacalu Adela

pp.69-76

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE

Autor: Andrei Adriana

pp.77-81

MANAGEMENTUL  CONFLICTULUI STUDIU DE CAZ: CONFLICT  PROFESOR – ELEV

Autor: Deacu Mirela

pp.82-85

DESPRE EDUCAŢIA DIN ROMÂNIA

Autor: Jianu Mihaela

pp.86-91

PROBLEME ȘI SOLUȚII ÎN  MANGEMENTUL EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA

Autor: Moraru Liliana

pp.92-95

ȘCOALA ALTFEL - O NECESITATE PENTRU ELEVI SI PREȘCOLARI

Autor: Costache Dorina Adela

Autor: Lazăr Niculae

pp.96-101

INSTRUIREA PRACTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC

Autor: Chesaru Nicoleta

pp.102-107

STRATEGII DE MANAGEMENT AL CONFLICTULUI EDUCAŢIONAL

Autor: Sucioaia-Tudor Anca

pp.108-112

PROFESORUL – ROL DE MANAGER AL CLASEI DE ELEVI

Autor: Gavrilescu Ana

pp.113-118

Profilul managerului educaţional

Autor: Mihalcea Aurora

pp.119-123

MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ROMÂNESC. O EVALUARE ȘTIINȚIFICĂ ACTUALĂ

Autor: Panfil Adriana

pp.124-128

DEFICIENŢELE DE COMUNICARE Şİ CONFLICTELE DİN CADRUL İNSTITUŢİİLOR ŞCOLARE

Autor: Trandafir Constantin

pp.129-134

BLOCAJE ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ-EFECTELE APRECIERII ŞCOLARE

Autor: Gherman Gabriela

pp.135-140

COMUNICAREA ÎN FORMAREA ADULȚILOR

Autor: Niculae Ileana

pp.141-144

 
Numar special_Management Educational
Title: THE ROLE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN ROMANIA
Authors : Sarivan George-Ovidiu
Pages : 3-7
Files :
Title: Leader vs. Manager - The main distinctive aspects
Authors : Frățila Marius
Pages : 8-13
Files :
Title: INTERNATIONAL TESTS: SCHOOL PERFORMANCE MANAGEMENT
Authors : Proșcan Laura – Felicia
Pages : 14-22
Files :
Title: MANAGER'S QUALITIES AND COMPETENCES IN SCHOOL EDUCATION
Authors : Braguţă Violeta
Pages : 23-29
Files :
Title: SCHOOL MANAGEMENT
Authors : Cristian Mihaela
Pages : 30-36
Files :
Title: MODERN EDUCATIONAL MANAGEMENT
Authors : Nedelcu Steluța
Pages : 37-44
Files :
Title: DIDACTIC COMMUNICATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Authors : Rusănescu Alina Gabriela
Pages : 45-51
Files :
Title: MANAGER'S PERSONALITY IN EDUCATION
Authors : Ciorăscu Camelia
Pages : 52-56
Files :
Title: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN MANAGERIAL ACTIVITY
Authors : SFETCU MARIA
Pages : 57-63
Files :
Title: CRISIS MANAGEMENT IN SCHOOL UNITS
Authors : IOANA GABI
Pages : 64-68
Files :
Title: IMPORTANT ISSUES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
Authors : Bacalu Adela
Pages : 69-76
Files :
Title: PROJECT MANAGEMENT IN EDUCATION
Authors : Andrei Adriana
Pages : 77-81
Files :
Title: CONFLICT MANAGEMENT CASE STUDY: TEACHER – STUDENT CONFLICT
Authors : Deacu Mirela
Pages : 82-85
Files :
Title: About Romanian Education
Authors : Jianu Mihaela
Pages : 86-91
Files :
Title: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN ROMANIAN EDUCATIONAL MANAGEMENT
Authors : Moraru Liliana
Pages : 92-95
Files :
Title: ”A DIFFERENT KIND OF SCHOOL” PROGRAM – A NECESSITY FOR STUDENTS
Authors : Costache Dorina Adela; Lazăr Niculae;
Pages : 96-101
Files :
Title: PRACTICAL TRAINING IN ROMANIAN EDUCATION
Authors : Chesaru Nicoleta
Pages : 102-107
Files :
Title: EDUCATIONAL CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES
Authors : Sucioaia-Tudor Anca
Pages : 108-112
Files :
Title: THE TEACHER FROM THE PERSPECTIVE OF THE CLASS MANAGER
Authors : Gavrilescu Ana
Pages : 113-118
Files :
Title: EDUCATIONAL MANAGER’ PROFILE
Authors : Mihalcea Aurora
Pages : 119-123
Files :
Title: THE MANAGEMENT OF THE ROMANIAN PRE-UNIVERSITY EDUCATION. A CURRENT SCIENTIFIC ASSESSMENT
Authors : Panfil Adriana
Pages : 124-128
Files :
Title: COMMUNICATION DEFICIENCIES AND CONFLICTS IN SCHOOL INSTITUTION
Authors : Trandafir Constantin
Pages : 129-134
Files :
Title: ISSUES IN TEACHING COMMUNICATION– EFFECTS OF MERITS APPRECIATION
Authors : Gherman Gabriela
Pages : 135-140
Files :
Title: ADULT TRAINING AND COMMUNICATION
Authors : Niculae Ileana
Pages : 141-144
Files :

Current issue

VOL. IX, No. 1-2, 2023     In order to view the article content you must have Adobe Reader installed. When you cite a JSR Journal article, please do so using the title...

More

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Regulament protecția datelor cu caracter personal  (GDPR)