Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
EN RO

AUTHOR GUIDE (Special Issue)

Pentru numărul special din Iunie 2017, dedicat Viziunii Moderne asupra Managementului Educational, va rugam sa tineti cont de precizarile din acest ghid de elaborare. Puteti descarca direct macheta pentru articol si adauga informatiile dumneavoastra pastrand formatarea paginii. Va rugam sa scrieti textul cu diacritice.

Adresa unde puteti trimite articolele este:  jsrpublishing@gmail.com

Descarca Ghid de Redactare

TITLUL

Nume și prenume, Unitatea de învățământ, e-mail 

Abstract

            Este printre cele mai importante părți ale lucrării, întrucât sintetizează subiectul descris, rezultatele și metodele utilizate. De asemenea, constituie un factor decisiv în parcurgerea articolului în întregime, astfel, vă sfătuim să includeți aici (fără referințe bibliografice) care este subiectul abordat, scopul lucrării și importanța temei. Lungimea abstractului este indicat să fie între 5 și 7 rânduri.

Cuvinte Cheie: alegeți cele mai relevante 5 cuvinte cheie pentru lucrarea dumneavoastră în ordine alfabetică. Exemple de cuvinte cheie: educație, învățământul din România, management educațional, sistem educațional, etc.

Introducere

Introducerea trebuie să abordeze subiectul tratat, să fie un preambul al cercetării ulterioare. Astfel, în 2 sau 3 paragrafe, sintetizați tema pe care doriți să o abordați (ex: managementul educațional), menționând elemente ca:

  • cum veți trata acest subiect în următoarele rânduri (ex: faceți o analiză critică / prezentați un studiu de caz / prezentați punctele forte și punctele slabe / menționați noi direcții care pot fi utile în documentarea autorităților sau a colegilor, etc);
  • de ce ați ales acest subiect. Aici puteți să spuneți care este importanța subiectului ales. Ex: ”subiectul este de importanță locală, fiind o componentă principală în actul educațional din mediul preuniversitar. Prin analiza acestei teme, se va oferi o direcție obiectivă a situației prezente, care va constitui baza soluțiilor pentru îmbunătățirea sistemului pe viitor”;
  • care este stadiul actual al temei abordate. Ex:  ”În prezent, managementul educațional a cunoscut un avânt remarcabil, reprezentanții din domeniu fiind din ce în ce mai interesați de actualizarea acestuia în unitățile de învățământ din România. Direcțiile venite din țările dezvoltate din Europa de Vest au un impact major asupra țării noastre, managerii din educație dorind să facă progrese în acest domeniu, participând la numeroase cursuri de specializare”;
  • și alte elemente pe care le considerați importante.

Articolul trebuie să respecte normele jurnalului de editare, așezare în pagină și de structură. Puteți folosi direct această machetă pentru păstrarea editării textului, ștergând rândurile și adăugând informația dumneavoastră.

Precizare: Fiecare articol va fi scanat pentru detectarea plagiatului. Nu reproduceți paragrafe întregi din alte surse. Aveți grijă să citați de fiecare dată de unde preluați informația! În cazul în care articolele nu corespund indicațiilor, acestea vor fi returnate autorului pentru a realiza modificările necesare.

Astfel, fontul folosit este Times New Roman, 12, la 1 rând, fără spații între paragrafe (don’t add space between paragraphs), aliniat justify (la stânga și la dreapta). Articolul va conține între 4 și 6 pagini, incluzând titlul, abstractul, tabele sau grafice dacă este cazul și bibliografia. Titlul trebuie scris cu 14, centrat, cu litere mari, bold. Titlul fiecărui capitol  trebuie scris cu 12, bold, având lăsate câte un rând deasupra și. Numele autorilor și informațiile despre afiliere, adresa de email se scriu după titlu, ca în acest model. Abstractul si cuvintele cheie trebuie scrise cu TNR, 11, la un rând, cu Italic. Folosiți exemplul de la începutul machetei.

 

Corpul articolului

            După ce ați terminat de scris introducerea, scrieți capitolele lucrării, denumindu-le sugestiv.

Această parte a lucrării este cea care se bazează pe contribuția personală, urmărind să abordați subiectul dintr-o perspectivă critică, cu propriile argumente. Atunci când folosiți opiniile altei persoane, vă rugăm să citați lucrarea de unde ați preluat ideile, pentru a evita plagiatul.  Atenție! Nu preluați paragrafe întregi! În text, treceți sursa între paranteze, specificând numele autorului și anul când a scris lucrarea. Exemplu: (Popescu, 2015) sau (Ministerul Educației, 2017). Ulterior, veți trece la bibliografie toate datele cărții sau ale articolului de unde ați preluat informațiile.

Puteți să vă folosiți de materiale diverse pentru a contura tema la care faceți referire, bineînțeles, citând mereu de unde ați preluat informația. Mai jos aveți câteva exemple de surse bibliografice. Pornind de la acestea, căutați materialele de care aveți nevoie:

-          cărți. Să vă asigurați că ați scris numele autorului, numele cărții, editura și orașul editurii. Pentru modalitatea de citare, urmați exemplul de la sfârșitul ghidului

-          legi

-          articole din reviste de specialitate / din ziare în format tipărit sau de pe internet

-          puteți căuta pe Google după cuvinte cheie ca: management școlar, școala viitorului, noi metode de predare, metode de predare, analiza învățământului din Romania, profesorul în România, soluții pentru învățământul preuniversitar, metode de predare moderne, managementul învățământului, etc. Sfat - Puteți adăuga după fiecare cuvânt termenul ”pdf” pentru a găsi exact ce căutați.

-          Orientativ, puteți să luați ca exemplu următoarele surse. Nu vă limitați la acestea!!!

Exemplu orientativ de preluare a informației în articolul dumneavoastră:

”Persoanele din domeniu pot găsi toate informațiile necesare referitoare la managementul școlar din învățământul preuniversitar pe site-ul oficial al Ministerului Educației Naționale (edu.ro, 2017). Datele de aici sunt grupate pe mai multe secțiuni: inspectorate școlare județene, casele corpului didactic, centre județene de resurse și asistență educațională, unități de învățământ cu personalitate juridică și palatele și cluburile copiilor.”

De asemenea, dacă aveți date care se pot încadra într-un tabel sau grafic, vă sfătuim să apelați la aceste resurse. Acestea trebuie să conțină titlu și sursă, ca în exemplele următoare.

Exemplu orientativ pentru tabel:

Tabelul. nr. 1 Număr unități de învățământ preșcolar din județul Alba

Nr. crt.

Statut

Număr unități

1

Cu personalitate juridică - private

6

2

Cu personalitate juridică - Publică de interes național și local

29

3

Arondată - Publică de interes național și local

397

4

Total

432

 

Sursa: realizat de autor după Lista Grădinițelor Autorizate/Acreditate 

            Aveți în vedere că de fiecare dată când puneți în text un grafic sau un tabel, acesta trebuie comentat.

 

Exemplu orientativ pentru graficul din model:

            ”În județul Alba, numărul total de grădinițe autorizate de Ministerul Educației este de 432, fiind împărțite pe trei categorii: cu personalitate juridică private: 6 unități, cu personalitate juridică publice de interes național și local: 29 unități și arondate, publice de interes național și local: 397 (Graficul Nr. 1).”

Concluzii

Această parte a lucrării sintetizează cele mai importante aspecte ale articolului. Astfel, în 2 paragrafe (aproximativ 8 / 9 rânduri), precizați care sunt elementele pe care ați vrea să le expuneți pe scurt dacă ați putea să vă prezentați manuscrisul.

Bibliografie

De fiecare dată când citați în text, trebuie să treceți și la bibliografie de unde ați preluat informația.

 Exemple de scriere a bibliografiei:

  1. Monitorul Oficial. 2011. Legea Educației. Disponibilă la: file:///C:/Users/Alina/Downloads/Legea%20Educatiei%20Nationale.pdf
  2. www. edu.ro
  3. Stan, N., 2010. Introducere în managementul educațional. Disponibil la: http://www.nou.ueb.ro/dppd/introducere_in_manag_ed.pdf.
  4. Tony, B., 2015. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Editura Polirom: București.

Mai multe exemple pentru modalitatea de citare în text și de scriere a bibliografiei găsiți accesând link-ul:  http://www.humanistica.ro/meniu/Reguli%20de%20citare.pdf

 

Current issue

Download the complete issue (No.1, Vol. III, May 2017)   In order to view the article content you must have Adobe Reader installed. When you cite a JSR Journal article, please do...

More

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro